Undervist på masteruddannelsen i Vejledning på DPU, Danmarks pædagogiske skole - undervist på CVU, VUC og UU, Ungdommens uddannelsescentre. Diplomuddannelse, Metropol. 
Desuden forskellige personalegrupper i Amter, Kommuner, a-kasser og fagforbund.


I Norden  

- undervist på Lärarhögskolan i Stockholm og Malmø, Umeå Universitet og vejledere inden for Kommuneforbundet i Skåne
- undervist personalechefer i Tryghedsrådet, Svensk arbejdsgiverforening
- undervist høyskolelærere og universitetslærere if. karrierecentre og efteruddannelse af vejledere i en række fylker i Norge