Nye samarbejdsrelationer – nye samarbejdsformer

Organisationer, der står over for nye udfordringer i form af sammenlægninger, indførelse af nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer, har brug for udvikling af en fælles referenceramme.
Med hjælp af Coach-cards, Art Coaching, Meyers-Briggs (MBTI) typeindikator og andre tilgængelige udviklingsværktøjer arbejdes der for en fælles platform for udvikling og dialog.
Teamets ressourcer bliver tydeliggjort, der bliver sat fokus på den enkeltes præferencer. Et godt udgangspunkt for en udviklingsproces.

Kurset bliver skræddersyet ud fra det særlige træk, der kendetegner organisationens kultur.

Bente Højer er autoriseret MBTI konsulent.