Bente Højer tilbyder forskellige former for konsulentydelse i forhold til vejledning af personer med anden kulturel baggrund

Foredrag om interkulturel vejledning

  • Undervisning og kompetenceudvikling af interkulturel vejledning
  • En analysemodel af den interkulturelle vejledningssamtale, der kan bruges som led i kollegial vejledning og kompetenceudvikling
  • Supervision/konsultation i relation til vejledning af flygtninge og indvandrere
  • Træningsprogrammer i sociokulturelle kompetencer
  • Undervisningsbaseret vejledning og gruppevejledning som værktøj i integrationsprocessen


Baggrund

De pædagogiske anvisninger

  • bygger på en kvalitativ undersøgelse af den interkulturelle vejledningssamtale, specialeafhandling ved cand.pæd.studiet ved Danmarks Pædagogiske Universitet
  • flere års egen praksis med projekter og undervisning og vejledning af flygtninge og indvandrere
  • studieophold på U.B.C. University of British Colombia , Vancouver, og flere års  samarbejde med professorerne Vance Peavy, Ishu Ishiyama, William Borgen og Norman Amundson