Art Coaching metode

Se endvidere artikler og workshops

Art Coaching er en ny metode i vækst – en slags cross over – mellem det kognitive og det intuitive. Metoden bygger på solide videnskabelige erkendelser om den menneskelige formåen og om vores kompetencer i forhold til problemløsning.  ArtCoaching værdsætter og anvender således indre oplevelse og subjektivitet samt ikke mindst den enorme indflydelse og formåen fra ubevidst viden såsom intuition og forestillingsevne.

Coachens rolle

Kreativitet er en essentiel og fundamental nødvendig kompetence, når man skal håndtere nye situationer. I Art Coaching har coachen ekspertise i at arrangere situationer på en kreativ måde, og kan i den kreative proces spørge ind for at undersøge og løfte hele mulighedsfeltet frem i lyset. Ved at inddrage den kunstneriske proces’ potentiale og egenart i coaching processen kan coachen åbne op for overraskende nye perspektiver og indsigter for den coachede person.

Coachens rolle er med andre ord at være en sparringspartner.

Art Coaching i forhold til gængse løsningsmodeller

Art Coaching, sætter altid fokus på den nuværende situation: Nuet i den kreative skabelse. Ved at arbejde på denne måde bliver potentialerne og ressourcerne hos den coachede udfordret, vækket og udviklet optimalt.

Fundamentet for ArtCoaching

I Sweitz undervises der i denne kreative tilgang til forandringsprocesser på European Graduate School of Expressive Arts in Saas Fee. Her har et prominent hold af lærere udviklet og brugt kreative metoder i terapi i omkring 20 år. I relation til denne internationale undervisningsinstans, som er i færd med opnå universitetsstatus, er der i de senere år sat et nyt forskningsfelt i gang.

På institutter i Freiburg i Tyskland, i U.S.A. og andre lande bliver de indsigter man har opnået omkring kreative metoder til at håndtere udfordringer i forhold til forandringer, transformeret over i feltet for coaching og virksomhedsrådgivning.  

Teoretisk baggrund

Art Coaching har elementer fra systemteori. Feltet indeholder en opmærksomhed på betydningen af konteksten og en dybdegående forståelse af individet som værende en del af komplekse og interagerende systemer.

Hvilke kunsttilgange kan så anvendes i en coachingproces?

Mangfoldige og meget forskellige kunstneriske elementer anvendes allerede nu i konsulent- og coachingprocessen: Maleri, bevægelse, skrivning, sceneoptræden, musik og andre kunstneriske aktiviteter har vist sig som fremragende måder til at differentiere en kompliceret situation, udforske nye handlemuligheder og designe et fremtidigt scenario. Resultaterne er oftest meget iøjenfaldende og leder til overraskende konkrete, holdbare og kvalitative resultater. Effektiviteten ved disse kunstneriske metoder er veldokumenteret og erfaret såvel med enkeltpersoner, med ledere samt med teams og grupper.

Ingen behøver kunstneriske forudsætninger for at få glæde af Art Coaching.Tværtimod!